طبقه بندی - حماسی

ژانر حماسی

گونه‌ی حماسی نیز یکی از ژانر هایی است که چند دهه پس از ظهور و بروز سینما شروع به نشو و نما کرد.
در ژانرحماسی شکوه صحنه‌ها و سیاهی لشگرها یکی از خصوصیات اصلی است.
صحنه پردازی‌ها در چنین ژانری کار بسیاری می‌طلبد و از این رو گونه‌ پرخرج‌ترین فیلم‌ها به شمار می‌آید.
در دهه 50 اما کم کم فیلم های پرخرج و بعضا مربوط به ژانر تاریخی نیز ساخته شدند.
آثاری مانند:
“خرقه” محصول 1953 ساخته هنری کاستر
و یا “ال سید” ساخته آنتونی مان محصول 1961
و هم چنین فیلم اسپارتاکوس ساخته استنلی کوبریک محصول 1960 همگی با داستانی تاریخی و اسطوره ای متعلق به ژانرحماسی می باشند.