طبقه بندی - کارتون

تارزان
ویدئو

انیمیشن تارزان 1999

«تارزان»، مرد جنگلی، زندگی راحتی دارد تا این که با «پروفسور پورتو»، دخترش، «جین» و راهنمای شان، «کلیتن» روبه رو می‌شود و می فهمد که او نیز انسان است...